Radni list

Уобичајен

Радни лист

 

Име и презиме____________________

Пажљиво прочитајте питање пре него што дате одговор.

Свој одговор можете илустровати.

 

1.Неживу природу чине: _______________, _________________,

______________, ______________.

2.Где све има воде у природи?

_______________________________________________________

__________________________________________________________

3. Попуни табелу тако што ћеш облике појављивања воде у природи сврстати у колону којој припада.

магла, море, иње, бара, облак, град

Течно

Чврсто

Гасовито

4. Чиста вода је  течност ____________________________________________.

5.Какав је чист ваздух?

__________________________________________________________

6. Ваздух који се креће зове се ______________________.

7. ___________________загрева и осветљава воду, ваздух, земљиште, биљке, животиње и људе.

8. Како се зове део дана у коме нас Сунце осветљава и греје?

_______________________________________________________

9. Зашто је земљиште важно за :

–         биљке

__________________________________________________________

–         животиње

__________________________________________________________

–         људе

__________________________________________________________

10. Какво је то растресито земљиште?

__________________________________________________________

11. Ако загађујем воду, ваздух и земљиште у опасности су:

________________, __________________ и ____________________.

Advertisements

Zanimljivi zadaci iz matematike

Уобичајен

Zanimljivi zadaci iz matematike

 

1. U naznačenom deljenju umesto zvezdica stavi odgovarajuće cifre:

    a)    7**0 : ** = *4                           b)     **** : *7 = **

            – *6*                                                       -**5

              *8*                                                      **

            – 3**                                                   –  *1

                 0                                                         0

2. Brojeve 4,6,7,9,10,11 i 12 rasporedi u preostala polja kvadrata tako da se u svakom pravcu dobije zbir 24.

     
 

8

 
   

5

3. 1) Konopac dužine 30m treba iseći na komade od po 1m. Koliko rezova treba učiniti?

    2) U 15 kaveza smešteno je 99 zečeva. Zašto bar u jednom kavezu mora biti neparan broj zečeva?

4. Zidni časovnik otkuca u 6h 6 udaraca za 5 sekundi. Za koliko će sekundi otkucati podne,a za koliko 18h?

5. U dve korpe bio je jednak broj oraha. Iz obe korpe smo uzeli 44 oraha, posle čega je u jednoj korpi ostao 41 orah,a u drugoj 33 oraha. Koliko je oraha uzeto iz svake korpe?

6. Na puzi Beograd-Bar ima 50 stanica. Koliko različitih vrsta karata mora da pripremi železničko preduzeće da bi se na bilo kojoj od 50 stanica mogla kupiti karta do ma koje druge stanice na toj pruzi?

7. Ako 5 mačaka uhvate 5 miševa u toku 5 min. koliko će mačaka uhvatiti 100 miševa za 100minuta?

8. Tri kvadrata

    Sastavi 3 jednaka kvadrata od:

    a) 11 palidrvaca

    b) 10 palidrvaca

9. Kvadratni metar

    Koliko je potrebno palidrvaca da bi se kvadrat, str. 1m,sastavio iz jednakih kvadrata čija je stranica jedno palidrvce dužine 5cm?

10.Zamisli bilo koji broj, dodaj mu 20,od dobijenog zbira oduzmi 9, od nastale razlike oduzmi zamišljeni broj, pa dobijenom rezultatu dodaj 5. Ja pogađam: dobio si broj 10. Da li je to tačno?

Učimo velika i mala štampana slova Dž i Đ

Уобичајен

Наставни предмет: Српски језик
Наставна јединица: Гласови и штампана слова Ђ ђ и Џ џ
Тип часа: обрада
Циљ часа: –          Оспособљавање ученика да разликују и правилно изговарају  гласове   Ђ ђ и Џ џ препознају, запамте, шчитавају(читају) и пишу  велико и мало штампано слово Ђ ђ и Џ џ
Наставна средства: слике, Буквар, свеска, прибор, лап топ, видео бим
Датум одржавања часа: 21.11.2011.

Уводни део : 

   радни лист

–  повратна информација

–  истицање циља часа

Главни део :                                                                                                                  

 

–          изговарамо речи које почињу гласовима  Џ и  Ђ, у средини имају гласове  Џ и  Ђ,       

и на крају речи

џем,џеп,оџак,ђак,сунђер,грожђе

–          писање слова Џ и  Ђ по ваздуху и столу

–          графичка структура слова – записујем на табли

–          записивање по два реда великог и малог штампаног слова Ђ ђ и Џ џ

–          записивање вазујући се за занимања људи и њихове делатности:

  1. Бака Ђурђа плете џемпер смеђе боје.
  2. Оџачар Ђорђе чисти оџаке.
  3. Ђурђина је ђак. Од свог џепарца купује ђеврек.
  4. Кројач Ниџа шије џеп на ђубретарцу.
  5. Ђину и Џају свакога јутра буди цвркут џивџана. 

–          ученици преписују текст Џин из Буквара на 70.стр.

–          гласно читају текстове на 70. И 71.стр.

–          ученици који брже читају одговарају на постављена питања:

    Кога може џин да убије?

    Шта може џин да подигне?

    А шта џин не може?

Завршни део: радни лист